Home » Laureaci » Jesteśmy Szkołą Sukcesu!

Jesteśmy Szkołą Sukcesu!

6 lutego 2016 roku w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st Warszawy. Zainaugurowała je pani Małgorzata Żuber–Zielicz – przewodnicząca Komisji Edukacji. Po słowie wstępnym oraz przedstawieniu gości głos zabrał prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, przedstawiając wyniki Rankingu 25–lecia Liceów Warszawskich, w którym XVIII LO im. Jana Zamoyskiego uplasowało się na 12 miejscu. Najlepsze stołeczne licea oraz technika zostały uhonorowane przez prezydent m.st Warszawy, Hannę Gronkiewicz–Waltz. Ponadto swoje nagrody przyznały stołeczne uczelnie akademickie. W drugiej części posiedzenia odbyła się debata na temat „Kolejne 25 lat warszawskiej edukacji”. Jako pierwsze głos zabrały dwie panie dyrektor: Joanna Gospodarczyk – dyrektor Biura Edukacji m.st Warszawy oraz Regina Lewkowicz – dyrektor XIV LO im. Stanisława Staszica, które mówiły o sprawie dobrego wychowania w dobrych liceach. Następnie zastępcy prezydenta Warszawy, Michał Olszewski oraz Włodzimierz Paszyński mówili o przyszłości warszawskiej edukacji. O perspektywach stołecznej edukacji w opinii młodych opowiadał Łukasz Więcławski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Warszawy, akcentując zaangażowanie uczniów w życie szkolne i samorządowe stolicy. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w swoim wystąpieniu mówił, w jaki sposób w procesie edukacji nie gubić najlepszych (dobry uczeń – dobry student). Na koniec przemawiał prof. Łukasz Turski, przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki „Kopernik”. Pan profesor zwrócił uwagę na praktyczny wymiar nauki, naukę przez działanie. Na zakończenie dla uczestników został przygotowany słodki poczęstunek.

2016 Copyright Statmedi