Home » Laureaci » Jesteśmy w pierwszej dziesiątce!

Jesteśmy w pierwszej dziesiątce!

Kolejny już raz p. Agata Siennicka–Olzacka, nauczycielka geografii, reprezentowała naszą szkołę na spotkaniu „Top 10” w ramach współpracy ze Szkołą Główną Handlową. Jesteśmy wśród 10 liceów w Polsce, których absolwenci swoją wiedzą, umiejętnościami i ogólnym przygotowaniem znacząco wyróżniają się spośród pozostałych studentów SGH. Stanowią też oni bardzo liczną grupę wśród obecnych studentów uczelni. Dyplom uznania oraz słowa podziękowania za wkład pracy w przygotowanie naszych uczniów otrzymaliśmy z rąk obecnego Rektora prof. dr hab. Tomasza Szapiro. Ponieważ najliczniejszą grupą studentów SGH są absolwenci klas z rozszerzoną podstawą programową z matematyki i geografii, szczególne podziękowania składamy zespołom nauczycieli uczącym w wyżej wymienionych klasach oraz życzymy dalszych sukcesów.

2016 Copyright Statmedi