Home » Olimpiady i konkursy » Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Zapraszamy do zapoznania się z tematami ogłoszonymi dla 1. etapu przez Komitet Główny Olimpiady Bibliologicznej. Spośród 3 tematów uczeń wybiera jeden, a następnie przygotowuje esej na jego temat i przedstawia Komisji Szkolnej. Więcej informacji znajdziecie na stronie http://www.olimpiadabii.uni.lodz.pl/

2016 Copyright Statmedi