Home » Aktualności » Olimpiada Cyfrowa

Olimpiada Cyfrowa

Do 16 listopada trwa rejestracja Uczestników i Uczestniczek do Olimpiady Cyfrowej pod adresem http://www.olimpiadacyfrowa.pl/zglos/olimpiada/ To konkurs interdyscyplinarny, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, sprawdzający kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Jego organizatorem jest fundacja Nowoczesna Polska.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji i którzy rozumieją język mediów. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. W sposób przemyślany kształtują swój wizerunek i relacje. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

W II edycji Olimpiady Cyfrowej skupimy się na kreatywnym korzystaniu z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości. Tym zagadnieniom zostanie poświęcona duża część zadań stawianych przed Uczestnikami i Uczestniczkami na każdym etapie Olimpiady.

Pierwszy etap zmagań odbędzie się 23 listopada o godz. 10:00. Wtedy uruchomiony zostanie test on-line, do którego dostęp otrzymają wyłącznie zarejestrowane wcześniej osoby. Na rozwiązanie zadań Uczestnicy i Uczestniczki będą mieli 60 minut.

Drugi etap polegał będzie na realizacji projektu medialnego, którego temat związany będzie z motywem przewodnim Olimpiady. Uczestnicy i Uczestniczki będą realizować swoje projekty od 2 stycznia do 12 lutego 2018 r.

Więcej informacji na www.olimpiadacyfrowa.pl

2016 Copyright Statmedi