Strona główna   E–DZIENNIK Dla kandydatów Strefa maturzysty Jubileusz 110–lecia Galerie Webmail Kontakt

 


bip

 


logo

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2016”.


Doradztwo zawodowe

Koordynatorem  doradztwa zawodowego w szkole jest Krystyna Goździewska
współpracuje z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Warszawie ul. Świętokrzyska 18A, tel. 22 8269986, www.ppp1.waw.pl

Wyszukiwarka kierunków studiów www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

INFORMACJE O EDUKACJI

INFORMACJA O ZAWODACH

WYMIAR EUROPEJSKI W SYSTEMACH INFORMACJI ZAWODOWEJ

 

 

» Spotkania z wykładowcami wyższych uczelni w roku szkolnym 2015/2016

  • 7 września – wykład „Dlaczego warto studiować na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej?” (prof. Andrzej Jakubiak) relacja
  • 7 października – wykład „Czemu fizyka?” (dr hab. Adam Babiński) relacja
  • 22 października – wykład „Jak czytać literaturę?” (prof. Jan Tomkowski) relacja
  • 18 listopada – wykład „Od Zamoyszczanki do Profesora... Kilka refleksji o psychologii konsumenta” (prof. Małgorzata Bombol) relacja
  • 4 grudnia – wykład „Reguła przetrwania, czyli strategie obronne owadów” (dr hab. Tomasz Mokrzycki ) relacja