Strona główna   E–DZIENNIK Dla kandydatów Strefa maturzysty Jubileusz 110–lecia Galerie Webmail Kontakt

 


bip

 


logo

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2016”.


Koła naukowe

 

» Koło chemiczne

Koło chemiczne stanowi rozszerzenie zajęć lekcyjnych z chemii dla osób szczególnie zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi. Podczas zajęć młodzież w formie ćwiczeń laboratoryjnych poznaje tajniki chemii.

Głównym celem koła chemicznego jest zapoznanie się uczniów z aparaturą oraz sposobem planowania doświadczeń i syntez chemicznych. Ponadto uczniowie mają możliwość poszerzenia i uzupełnienia swojej wiedzy teoretycznej, przede wszystkim z zakresu właściwości oraz identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych.

Program koła obejmuje m.in.:

 • analizę jakościową związków nieorganicznych
  • kationów (z podziałem na grupy analityczne I, IIA, IIB, III, IV, V)
  • anionów
 • metody oczyszczania i rozdzielania mieszanin
  • chromatografia
  • krystalizacja
  • ekstrakcja
 • podstawy metod identyfikacji związków organicznych
 • doświadczenia chemiczne łączące wiedzę teoretyczną z życiem codziennym, przygotowanie ciekawych doświadczeń na pokazy chemiczne.

Opiekun – p. prof. Monika Jakubowska

 

» Koło języka angielskiego

Koło angielskiego ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminu TOEFL poprzez ćwiczenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. Na zajęciach ćwiczymy rozumienie tekstów pisanych (artykułów, tekstów akademickich), rozumienie ze słuchu (rozmowy studentów, wykłady i dyskusje akademickie) oraz mówienie (streszczenie przeczytanego artykułu i wysłuchanego wykładu/rozmowy oraz wyrażanie swojej opinii na dany temat w bardzo krótkim czasie).

Jeśli masz zamiar studiować w kraju anglojęzycznym lub po prostu chcesz pogłębić swoją znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym – przyjdź na zajęcia! Nie będziemy zajmować się gramatyką, dowiesz się za to wielu ciekawych rzeczy o geologii, muzyce, sporcie, urbanistyce, neurobiologii, chemii, historii, polityce, literaturze, kulturze, lingwistyce i wielu, wielu innych!

Opiekun – p. prof. Katarzyna Sochacka

 

» Koło edukacji dla bezpieczeństwa

Zajęcia dotyczą społecznych aspektów współczesnego terroryzmu.

Szczegółowa tematyka zajęć:

 1. Terroryzm zjawiskiem społecznym współczesnego świata
  1. Przegląd definicji zjawiska terroryzmu
  2. Terroryzm zjawiskiem społeczko-kulturowym
  3. Rys historyczny terroryzmu
 2. Geneza współczesnego terroryzmu politycznego
 3. Techniki i narzędzia działań terrorystycznych
 4. Struktury i finansowanie współczesnych grup terrorystycznych
 5. Terroryzm jako przekaz przemocy
 6. Formy i metody oddziaływania cyberterroryzmu na struktury społeczne
  1. Klasyczne formy oddziaływania cyberterroryzmu na struktury społeczne
  2. Obrona przed cyberterroryzmem formą przeciwdziałania oddziaływaniom w skali makrospołecznej
 7. Instytucje bezpieczeństwa i porządku publicznego istotne w zwalczaniu terroryzmu
 8. Islam - wiara i terroryzm
 9. Socjotechniki bezpieczeństwa
 10. Narodziny i rozwój socjotechniki
 11. Specyfika socjotechnik w małych grupach
 12. Metody podporządkowania ludzi

Opiekun – p. prof. Marek Frankowski