Strona główna   E–DZIENNIK Dla kandydatów Strefa maturzysty Jubileusz 110–lecia Galerie Webmail Kontakt

 


bip

 


logo

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2016”.


Pielęgniarka szkolna

Jadwiga Marczak
(Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SCHOLA–MED)

Dni i godziny pracy

 Poniedziałek 12.00 – 15.00
 Wtorek 9.00 – 14.30
 Środa 9.00 – 14.30
 Czwartek 9.00 – 14.30
 Piątek 9.00 – 14.30

 

Lekarz szkolny

dr Jakub Kwiatkowski
przyjmuje w piątki 9.00 – 11.00

 

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania w szkolnym gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej:

 1. Planowanie i realizacja zadań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.
  1. Udział w realizacji programów zdrowotnych i edukacyjnych (m.in. Ocena ryzyka występowania choroby nadciśniennej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia, Profilaktyka raka sutka)
  2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych (broszur, ulotek)
  3. Organizowanie potrzebnych pomocy dydaktycznych (fantomów)
  4. Wykonywanie gazetek tematycznych
  5. Udzielanie porad dotyczących zachowań prozdrowotnych podczas przyjęć ambulatoryjnych i badań bilansowych
  6. Przeprowadzanie ankiet w ramach programu „Zdrowy uczeń”
 2. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych oraz kierowanie postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnimi wynikami testów.
 3. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów; diagnostyka pielęgniarska – podejmowanie decyzji dalszego postępowania z uczniem w zależności od oceny stanu zdrowia.
 4. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi (wykonywanie opatrunków, unieruchamianie kończyn, usuwanie ciał obcych, przemywanie oka, tamowanie krwotoku itp.)
 5. Realizacja świadczeń opiekuńczych – współpraca z psychologami i dyrekcją w zakresie bezpieczeństwa uczniów i organizacji posiłków.
 6. Świadczenia organizacyjno–administracyjne:
  1. Prowadzenie dokumentacji medycznej ucznia
  2. Ewidencjonowanie porad pielęgniarskich na terenie szkoły
  3. Analiza kwalifikacji uczniów do zajęć WF
  4. Wypełnianie dokumentacji zdrowotnej na wypoczynek letni i zimowy uczniów
  5. Prowadzenie sprawozdawczości
  6. Współpraca ze Stołeczną Stacją Epidemiologiczną
  7. Uzupełnianie apteczek podręcznych znajdujących się w szkole