Strona główna   E–DZIENNIK Dla kandydatów Strefa maturzysty Jubileusz 110–lecia Galerie Webmail Kontakt

 


bip

 


logo

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2016”.


Zajęcia poza szkołą

 

» Lekcje języka francuskiego w Mediatece

Grupy francuskie uczestniczą w zajęciach językowo–kulturowych prowadzonych w Mediatece Instytutu Francuskiego. Uczniowie mają możliwość kontaktu z żywym językiem, którego uczą się w szkole na lekcjach i spróbowania swoich sił w komunikowaniu się po francusku. Spotkania wzbogacają również ich wiedzę o historii i kulturze Francji, a także zachęcają do indywidualnych odwiedzin Mediateki.

 

» Warszawska Liga Debatancka

W dzisiejszym świecie umiejętność kulturalnej, a jednocześnie merytorycznej dyskusji jest niestety towarem deficytowym. Dlatego też w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie naszego Liceum przyłączyli się do rywalizacji w Warszawskiej Lidze Debatanckiej (WLD). W dotychczasowych edycjach uczestniczyło już ponad 30 szkół ponadgimnazjalnych. Liga Debatancka polega na staczaniu swoistych pojedynków na słowa, ale według ściśle określonych reguł, będących uproszczoną i zdynamizowaną modyfikacją tzw. debaty oksfordzkiej. Dwie kilkuosobowe grupy uczniów z dwóch różnych szkół dyskutują między sobą na temat przygotowany wcześniej przez jury WLD. Czas i kolejność wypowiedzi są ściśle określone, a tematy poddawane pod dyskusję – bardzo zróżnicowane. Szczegółowe informacje na temat WLD możemy znaleźć na stronie http://www.ligadebatancka.pl/. Ideę WLD zaszczepiła w Zamoyskim nasza absolwentka Anna Rachwał. Po rozmowach z uczniami znalazła grupę chętnych, z którymi spotykała się co tydzień i ćwiczyła trudną sztukę dyskusji oraz przygotowywała młodzież do poszczególnych pojedynków w Lidze. Każde kolejne spotkanie pozwalało doskonalić umiejętność dyskutowania, argumentowania i kontrargumentowania. Uczniowie Zamoyskiego, pomimo tego, że byli debiutantami, to ostatecznie zajęli wysokie miejsce w zeszłorocznych rozgrywkach WLD. Nie zakwalifikowali się do rozgrywki finałowej, ale jak sami przyznawali, Liga Debatancka była dla nich nie tylko dobrą zabawą, ale i cennym doświadczeniem.

 

» Współpraca z Ambasadą RFN

Od kilku lat pozostajemy we współpracy z Ambasadą Niemiec w Warszawie i w miarę możliwości staramy się zorganizować przynajmniej raz w roku szkolnym wizytę naszych uczniów w tej placówce. Podczas spotkania z pracownikiem Ambasady nasza młodzież bierze udział w wykładzie poświęconym wizerunkowi Niemiec, ma możliwość zadania pytań dotyczących niemieckiej kultury, polityki czy gospodarki, jak również sprawdzenia poziomu swojej wiedzy w wymienionych zakresach. Dodatkowych emocji dostarcza też sam fakt przebywania na terenie placówki dyplomatycznej. Uczniowie naszej szkoły bardzo cenią sobie oferowane przez Ambasadę spotkania i chętnie biorą w nich udział.

 

» Współpraca z Instytutem Austriackim

Z zainteresowaniem śledzimy skierowaną do szkół ofertę edukacyjną przygotowywaną rokrocznie przez Instytut Austriacki w Warszawie. Już kilkakrotnie uczniowie naszego liceum brali udział w warsztatach organizowanych przez tę placówkę, w ramach których mieli możliwość poznania austriackiej kultury i muzyki czy też przeprowadzenia wywiadów z rodowitymi Austriakami. Istotnym walorem takich spotkań jest szansa na sprawdzenie posiadanych umiejętności językowych w naturalnych rozmowach z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego oraz zapoznanie się z najbardziej powszechnymi austriacyzmami.

 

» Spektakle w języku angielskim

Nasi uczniowie regularnie chodzą na przedstawienia w języku angielskim. W ciągu ostatnich kilku lat brali udział w następujących spektaklach zorganizowanych przez The English Theater Company (ETC) oraz Europejski Program Edukacyjny Nauka Bez Granic:

  • „I love Shakespeare”
  • „Another Someone”
  • „Blood Brothers”
  • „Wild about Oscar”
  • „Crunch”
  • „Something Blue”
  • „Aaaand Now For Something”

 

» Edukacja filmowa w kinie Muranów

Klasa humanistyczna uczestniczy w całorocznych projekcjach filmowych w kinie Muranów w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Filmy przygotowane w różnych cyklach tematycznych (do wyboru przez uczniów wraz z nauczycielem – np. analiza filmu, współczesne problemy, historia kina) zwykle poprzedza prelekcja przygotowana przez fachowców z dziedziny kinematografii. Rozumienie intertekstualności sztuki, umiejętność interpretacji tekstów kultury najbardziej chyba popularnej wśród młodzieży dziedziny sztuki, jaką jest film, wydaje się istotne dla rozwoju młodego człowieka. Program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN i Kuratoria Oświaty.