Strona główna   E–DZIENNIK Dla kandydatów Strefa maturzysty Jubileusz 110–lecia Galerie Webmail Kontakt

 


bip

 


logo

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2016”.


Projekt METEO

 

»Pogoda w maju...

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszych obserwacji w maju.

 

»Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata...

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszych obserwacji w kwietniu.

 

»Marcowa pogoda na Smolnej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszych obserwacji w marcu.

 

»Podsumowanie obserwacji w lutym

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi podsumowaniami graficznymi naszych obserwacji meteorologicznych w lutym.

 

» Projekt METEO

Ogólne założenia projektu METEO polegają na przybliżeniu meteorologii, ukazaniu wzajemnych powiązań zachodzących w atmosferze i zainteresowaniu uczniów tajnikami pogody. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z aparaturą, metodami badawczymi i sposobami analizy danych liczbowych.

Oto szczegółowe cele projektu METEO:

  1. Stworzenie ogródka meteorologicznego

Moim celem jest stworzenie od podstaw ogródka meteorologicznego, wyposażonego w profesjonalną aparaturę pomiarową. Ogródek składał się będzie z klatki meteorologicznej, w której umieszczone będą: termometr, barometr, higrometr; obok klatki znajdzie swoje miejsce deszczomierz. Wspólnie z uczniami usytuujemy sprzęt meteorologiczny w najkorzystniejszym miejscu, w bliskim otoczeniu szkoły i będziemy wspólnie o niego dbać. W tracie trwania projektu będę starała się o wzbogacanie ogródka o kolejne sprzęty pomiarowe.

  1. Szkolenie przyszłych obserwatorów pogody

Przed przystąpieniem do pomiarów uczniowie przejdą kurs zorganizowany przeze mnie mający na celu zapoznanie się z aparaturą, jej funkcjonowaniem i metodami dokonywania pomiarów. Będziemy także prowadzić obserwacje pod kątem zachmurzenia nieba - jego wielkości, a przede wszystkim rodzaju chmur. Uczniowie klas II i III będą mogli wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę na temat atmosfery, natomiast uczniowie klas I będą mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości na ten temat. Rozpoznając rodzaje, gatunki i odmiany chmur, będziemy korzystali z pomocy naukowej w postaci zrobionego przeze mnie posteru.

  1. Pomiary

Przy użyciu odpowiednich sprzętów uczniowie cyklicznie i systematycznie będą dokonywać pomiarów elementów pogody. Każdego dnia szkolnego, o ustalonej godzinie będą dokonywane odczyty i zapisywane na specjalnej karcie pomiarowej.

  1. Analiza i prezentacja wyników pomiarów

Uczniowie będą zamieszczali wyniki pomiarów w gablocie w Kąciku Geo-Meteo obok sali 104, po to aby cała społeczność szkolna mogła się z nimi zapoznać.
Po zebraniu pomiarów w trakcie dłuższego odcinka czasu (tydzień, miesiąc, semestr, rok szkolny) uczniowie będą prezentowali analizę uśrednionych wartości poszczególnych elementów pogody w postaci diagramów, jak również analiz opisowych.

Opiekun i pomysłodawca projektu – p. prof. Kamila Hipnarowicz

 

» SZKOLNY OGRÓDEK METEOROLOGICZNY

Dzięki pomocy IMGW w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego rozpoczęła pracę meteorologiczna stacja pomiarowa, czyli nasz SZKOLNY OGRÓDEK METEOROLOGICZNY. W naszym ogródku znajdują się: profesjonalna klatka meteorologiczna wraz z wyposażeniem (termometr suchy, termometr zwilżony, termometr maksymalny, termometr minimalny, barometr, higrometr) oraz deszczomierz Hellmanna. W grudniu 2015 zajmowaliśmy się kompletowaniem sprzętów meteorologicznych oraz szkoleniem przyszłych obserwatorów pogody, a od stycznia 2016 rozpoczęliśmy pomiary.
Zainteresowanie meteorologią okazało się tak duże, że powstały dwie grupy obserwatorów. Jedna w stałym składzie: Wojtek Fabisiak, Krzysio Grabiec i Kubuś Włodarczyk oraz druga w składzie rotacyjnym, której szefem jest Oskar Paź, a w której udział biorą: Dominika Miętek, Wiktor Jeleń, Wojtek Szatanowski, Paweł Pląder (wszyscy z klasy II B). Nasi nieustraszeni obserwatorzy, czy plucha czy siarczysty mróz, biegają KAŻDEGO DNIA SZKOLNEGO do ogródka meteorologicznego, robią obserwacje i zapisują pomiary.
KAŻDEGO DNIA SZKOLNEGO wywieszają je w gablocie GEO–METEO przy sali 104. Prowadzimy również na bieżąco obserwację nieba pod kątem zachmurzenia, czasem wręcz dyskutujemy żarliwie na temat rodzajów chmur. W rozwianiu wątpliwości pomaga nam poster z rodzajami, odmianami i gatunkami chmur, będący elementem wyposażenia gabloty GEO–METEO. Zebrane dane meteorologiczne są skrzętnie zbierane po to, aby po dłuższym odcinku czasu przedstawić je w postaci graficznej – wykresy temperatur: maksymalnej, minimalnej, aktualnej; wykresy wilgotności i ciśnienia, zapis rodzajów chmur, ilości i rodzajów opadów. Jesteśmy ogromnie wdzięczni IMGW za tak wspaniały gest, a szczególnie serdecznie dziękujemy dr Rafałowi Bąkowskiemu, zastępcy dyrektora ds. Państwowej Służby Hydrologiczno–Meteorologicznej i Meteorologicznej Osłony Lotnictwa. Dziękujemy także Panu Ksaweremu Skąpskiemu za pełne zaangażowanie i aktywny udział w kompletowaniu sprzętów meteorologicznych oraz ich dostarczenie do szkoły. Zapraszam wszystkich do obserwacji otaczającego nas świata, czy to bezpośrednio czy za pomocą naszych obserwatorów. Zaglądajcie do zakładki PROJEKT METEO, lub w okolicę sali 104 – codziennie coś nowego !!!
(opiekun i koordynator projektu Kamila Hipnarowicz)