Strona główna   E–DZIENNIK Dla kandydatów Strefa maturzysty Jubileusz 110–lecia Galerie Webmail Kontakt

 


bip

 


logo

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2016”.


Patron

Jan Zamoyski - nasz patron

 

PortretJan Zamoyski urodził się w kalwińskiej rodzinie szlacheckiej na zamku w Skokówce. Naukę rozpoczął w Krasnymstawie i kontynuował ją w Paryżu, Strasburgu i Padwie, gdzie w 1563 r. został wybrany rektorem uniwersytetu prawników.


Jako rektor dbał o poziom wykładów i warunki życia studentów. Jego zasługi dla uniwersytetu zostały upamiętnione tablicą z herbem Zamoyskich wmurowaną w gmachu uniwersytetu w 1564 r. W Padwie Jan Zamoyski odszedł od kalwinizmu przechodząc na katolicyzm i stając się gorącym wyznawcą kultu św. Tomasza.


Po powrocie do kraju w 1565 r. został sekretarzem króla Zygmunta Augusta, rozpoczynając karierę polityczną „W służbie czterech monarchów” i osiągnął najwyższe stanowiska państwowe: podkanclerzy koronny od 1576 r., kanclerz wielki koronny od 1578 r., hetman wielki koronny od 1580 r.

1 2 następna »