Home » Harmonogram

Harmonogram

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2016 r. – zimowa przerwa świąteczna
13 – 26 lutego 2017 r. – ferie zimowe
13 – 18 kwietnia 2017 r. – wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2017 r. – zakończenie zajęć w klasach III
23 czerwca 2017 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. – ferie letnie

Zebrania z Rodzicami – II semestr

15 marca 2017 r. – dzień otwarty, godz. 17.00
26 kwietnia 2017 r. – wywiadówka półsemestralna, godz. 17.30
17 maja 2017 r. – dzień otwarty, godz. 17.00

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, na podstawie §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustaliła następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

  • 31 października 2016 r.
  • 22 grudnia 2016 r.
  • 12 kwietnia 2017 r.
  • 2 maja 2017 r.
  • 4 maja 2017 r.
  • 5 maja 2017 r.
  • 8 maja 2017 r.
  • 16 czerwca 2017 r.

Harmonogram pracy rady pedagogicznej – II semestr

2016 Copyright Statmedi