Home » Harmonogram

Harmonogram

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2017 r. – zimowa przerwa świąteczna
15 – 28 stycznia 2018 r. – ferie zimowe
29 marca – 3 kwietnia 2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna
27 kwietnia 2018 r. – zakończenie zajęć w klasach III
22 czerwca 2018 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – ferie letnie

Zebrania z Rodzicami – I semestr

13 września 2017 r.
– godz. 17.30 – zebrania z rodzicami klas II i III
– godz. 17:30 – spotkanie dyrekcji z rodzicami klas I
– godz. 18.30 – zebrania z rodzicami klas I
– godz. 18:30 – spotkanie dyrekcji z rodzicami klas III

18 października 2017 r. – dzień otwarty, godz. 17.00
15 listopada 2017 r. – wywiadówka półsemestralna, godz. 17.30
13 grudnia 2017 r. – dzień otwarty, godz. 17.00
10 stycznia 2018 r. – wywiadówka semestralna, godz. 17.30

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603), ustaliła następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 2 listopada 2017 r.
  • 3 listopada 2017 r.
  • 22 grudnia 2017 r.
  • 28 marca 2018 r.
  • 30 kwietnia 2018 r.
  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.
  • 7 maja 2018 r.
  • 8 maja 2018 r.
  • 1 czerwca 2018 r.

Harmonogram pracy rady pedagogicznej – I semestr

2016 Copyright Statmedi