Home » REKRUTACJA » Dokumenty

Dokumenty

Składanie wniosków o przyjęcie do XVIII Liceum Ogólnokształcącego odbywa się w dniach 8 – 19 maja w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00.

Zasady rekrutacji kandydatów do XVIII LO na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram działań gimnazjalisty

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia określi Mazowiecki Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.

2016 Copyright Statmedi