Home » REKRUTACJA » Dokumenty

Dokumenty

W dniach od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00 kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do szkoły składają:

  • oryginały dokumentów – świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki (załącznik do ściągnięcia poniżej);
  • formularz wyboru drugiego języka nowożytnego (załącznik do ściągnięcia poniżej);
  • 3 zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której kandydat został zakwalifikowany;
  • kartę zdrowia.

Oświadczenie woli nauki w XVIII LO

Formularz wyboru II języka

———————————————————–

Rekrutacja uzupełniająca  (zgodnie z Harmonogramem rekrutacji) rozpoczyna się 10 sierpnia od godz. 10.00 i trwa do 14 sierpnia do godz. 16.00 – w tym czasie kandydaci mogą składać podania z prośbą o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej. Druk podania poniżej.

Podanie – rekrutacja uzupełniająca

———————————————————–

Zasady rekrutacji kandydatów do XVIII LO na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram działań gimnazjalisty

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia określi Mazowiecki Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.

2016 Copyright Statmedi