Home » SZKOŁA » Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne w XVIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Zamoyskiego w roku szkolnym 2016/2017

Wychowawcy klas i zastępcy

Zespół humanistyczny

Przewodniczący: Anna Napiorkowska
Język polski 

Michał Deniziak
Urszula Golnik-Szczególska
Bogumiła Kozyra
Anna Napiorkowska
Jan Olenowicz
Edyta Ołdakowska-Dębekdyrektor

Historia, Wiedza o społeczeństwie 

Leszek Kozłowski
Przemysław Poniatowski
Magdalena Szczygielska

Wiedza o kulturze

Emilia Kędziorek

Etyka

Tomasz Kowalczuk

Biblioteka

Marzena Chylińska
Agnieszka Mitura

Religia

Piotr Klimski
Robert Nowicki
Marcin Rolke

Zespół języków obcych

Przewodniczący: Katarzyna Sochacka

 Język angielski

Grzegorz Chyliński
Anna Grocholska
Mariusz Kiecana
Monika Maciąg
Agnieszka Orłowska
Magdalena Pasionek-Sokołowska
Katarzyna Sochacka

Język niemiecki

Hanna Mechlińska
Anna Mielniczuk
Elżbieta Schab

Język francuski

Urszula Garbacz
Edyta Kostowska

Zespół przedmiotów ścisłych

Przewodniczący: Małgorzata Przeniosło

Matematyka

Maciej Bugaj
Danuta Korczyńska-Adamiuk
Barbara Kowalczyk-Bijok
Ewa Muszyńska
Małgorzata Przeniosło
Adam Skalmierski

Fizyka

Michał Feigel
Jadwiga Holas
Michał Zarzycki

Informatyka

Grzegorz Gąsiorowski
Renata Rasztawicka – wicedyrektor
Hanna Stachera
Piotr Szklany

Zespół przedmiotów przyrodniczych

Przewodniczący: Anna Gajewska

Biologia

Marzena Domarecka-Łubkowska
Edyta Kostrzewa
Ewa Sosnowska

Chemia

Anna Gajewska
Monika Jakubowska
Aleksandra Litwin-Buśk

Geografia

Kamila Hipnarowicz
Agata Siennicka-Olzacka

Przedsiębiorczość

Agnieszka Sauter

Zespół wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Przewodniczący: Beata Iwańska-Szurmak

Wychowanie fizyczne

Katarzyna Bednarczuk
Magdalena Dziki
Beata Iwańska-Szurmak
Tomasz Szul

Edukacja dla bezpieczeństwa

Monika Wójcik

Zespół psychologów szkolnych

Psycholog szkolny

Anna Gałązka
Krystyna Goździewska

 

 

2016 Copyright Statmedi