Home » Spotkania » Jak być aktywnym obywatelem

Jak być aktywnym obywatelem

22 października odbyły się w naszej szkole warsztaty „Nastolatek w samorządzie”, organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy. Wzięli w nich udział uczniowie wszystkich klas pierwszych. Spotkanie trwało sześć godzin i podzielone było na trzy części: szkoła, dzielnica, miasto. W pierwszym bloku omówione zostały prawa i obowiązki ucznia oraz kwestia samorządu szkolnego. Uczniowie pod kierunkiem prowadzących przeprowadzili diagnozę swojego środowiska i wyodrębnili trudności, jakie mogą napotkać podczas podejmowania różnego rodzaju działań. Kolejna część dotyczyła warszawskich dzielnic. Młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem podstawowych jednostek podziału administracyjnego stolicy i dowiedziała się, jakie ma możliwości wpływu na swoją dzielnicę. Podczas pracy związanej z tematyką Warszawy uczniowie wzięli udział w symulacji procesów związanych z budżetem partycypacyjnym, zagrali także w grę planszową „Aktywuj Warszawę”. Była to okazja do sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas warsztatów.

2016 Copyright Statmedi