Home » Spotkania » Poznaj samego siebie

Poznaj samego siebie

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w badaniach naukowych, prowadzonych przez Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością „Personalitas”, działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Projekt adresowany jest do uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają nowy etap edukacyjny oraz tworzą nowe rówieśnicze więzi społeczne. W ramach projektu przewidziano sześć spotkań, podczas których uczniowie wypełnią ankiety online. Dzięki udziałowi w badaniu młodzież będzie miała możliwość zastanowienia się, co stanowi dla niej największą wartość. Nasi uczniowie dowiedzą się też, co jest ważne dla innych młodych ludzi w Polsce i nie tylko, w badaniach bierze bowiem udział także młodzież ze szkół szwajcarskich. W ramach podziękowania za udział w projekcie Zamoyszczacy otrzymają bilety do kina.

2016 Copyright Statmedi