Home » Spotkania » Zamoyszczacy zgłębiają tajniki psychologii

Zamoyszczacy zgłębiają tajniki psychologii

Pierwszego dnia rekolekcji uczniowie Zamoyskiego mieli przyjemność spotkać się z panem Wojciechem Sulimierskim – psychologiem i certyfikowanym terapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Tematem wykładu były emocje – czym są, jakie mają cechy i funkcje oraz jaki jest ich podział według sprawowanych ról. Prelegent podał przykłady sytuacji, w których emocje dezinformują, a także zwrócił uwagę na to, żeby emocje właściwie przeżywać: nie ignorować ich, werbalizować je, a przede wszystkim akceptować i szanować. Po przekazaniu najważniejszych treści nadszedł czas na pytania do naszego gościa. Uczniowie zadawali tyle pytań, że spotkanie bardzo się przedłużyło i musiało zostać zakończone ze względów czasowych.
(Andrea Nowicka, klasa II G)

2016 Copyright Statmedi