Home » Doradztwo zawodowe » Spotkania z wykładowcami wyższych uczelni w roku szkolnym 2015/2016

Spotkania z wykładowcami wyższych uczelni w roku szkolnym 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 obfitował w wykłady organizowane głównie w ramach cyklu „10 wykładów na 110 lat Zamoyskiego”. Z młodzieżą spotykali się także wykładowcy, którzy przed laty uczyli się w murach naszej szkoły. Wszystkie te spotkania były okazją do poznania ciekawych ludzi, ich zainteresowań i pasji. Z pewnością dla wielu będą pomocne przy wyborze kierunku studiów po maturze.

  • 7 września – prof. Andrzej Jakubiak „Dlaczego warto studiować na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej?”
  • 7 października – dr hab. Adam Babiński: „Czemu fizyka?”
  • 22 października – prof. Jan Tomkowski: „Jak czytać literaturę?”
  • 18 listopada – prof. Małgorzata Bombol „Od Zamoyszczanki do Profesora… Kilka refleksji o psychologii konsumenta”
  • 4 grudnia – dr hab. Tomasz Mokrzycki „Reguła przetrwania, czyli strategie obronne owadów”
  • 27 stycznia – dr Krzysztof Muchorowski „Czy utoniemy w zerojedynkowym morzu telekomunikacji?”
  • 16 marca – prof. Jerzy Bralczyk i prof. Andrzej Markowski „Osobliwości języka polskiego”
  • 8 kwietnia – dr Alina Awramiuk–Godun: „Podlasie – pogranicze kultur”

 

2016 Copyright Statmedi