Home » Wycieczki » Budujemy Warszawę

Budujemy Warszawę

Dnia 27 października 2016 roku klasa I B wzięła udział w zajęciach połączonych z wystawą „Warszawa w budowie” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Celem zajęć było pokazanie nam różnic pomiędzy budownictwem obecnym, a tym sprzed kilkudziesięciu lat. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o planowaniu osiedli mieszkaniowych w okresie PRL-u i po transformacji ustrojowej. Mieliśmy możliwość wylosowania swojej przyszłości na kole fortuny: jednym szczęście dopisało, inni mieli go mniej, ale wszystkim towarzyszył doskonały nastrój. Po zwiedzeniu wystawy podzieliliśmy się na grupy – każda z nich miała za zadanie stworzyć model osiedla zgodnego z wcześniej ustalonymi wymogami. Omówiliśmy wspólnie rozwiązania zaproponowane przez poszczególne zespoły i w dobrych humorach udaliśmy się do domów. (uczniowie klasy I B)

2016 Copyright Statmedi