Home » Spotkania » Poznajemy historię Warszawy

Poznajemy historię Warszawy

W dniu 3 listopada odbył się w naszym Liceum wykład pt. “Ślady przeszłości w dzisiejszej Warszawie”. Został on przeprowadzony przez p. Krzysztofa Gajdę, prezesa Stowarzyszenia “Kolejka Marecka”, które wbrew nazwie, zajmuje się przede wszystkim pielegnowaniem wiedzy o przeszłości naszej stolicy. Prowadzący w bardzo interesujący sposób udowodnił, że historię można poznawać na rozmaite sposoby. Towarzysząca wykładowi prezentacja ukazała wiele ciekawych obiektów w przestrzeni miejskiej Warszawy, na które na co dzień nie zwracamy uwagi (np. napisy, tabliczki, ogrodzenia, kratki kanalizacyjne). To elementy na pozór niepozorne, ale będące świadkami często fascynujących historii. Wykład pana Gajdy był bardzo ciekawym i nowatorskim spojrzeniem na historię naszej stolicy. (Leszek Kozłowski)

2016 Copyright Statmedi