Home » klubdebat » Klub Debat Zamoyskiego wygrywa w pierwszej kolejce WLD

Klub Debat Zamoyskiego wygrywa w pierwszej kolejce WLD

30 listopada 2016 r. w I SLO Bednarska odbyły się debaty pierwszej kolejki Warszawskiej Ligi Debatanckiej. Drużyna Klubu Debat Zamoyskiego jednomyślnym werdyktem sędziów wyszła zwycięsko z pojedynku z Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych nr 1. W debacie Klub Debat Zamoyskiego reprezentowali: Kacper Żakowicz, Michał Gójski, Tadeusz Pyzel i Michał Reczek.
Tematem przewodnim pierwszej kolejki WLD była edukacja. Wśród tez pojawiły się: Rodzice i opiekunowie powinni mieć obowiązek odbycia kursu dobrego rodzicielstwa, Relacja mistrz-uczeń w szkole to już przeszłość, czy też debatowany przez uczniów Zamoyskiego Program wychowawczy szkoły powinni uchwalać rodzice.
Następna kolejka WLD odbędzie się w grudniu, a jej tematem przewodnim będzie sport. Drużyna Klubu Debat Zamoyskiego zmierzy się z reprezentantami Społecznego Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową przy Raszyńskiej. Po siedmiu rundach, dwie najlepiej notowane drużyny z każdej z trzech grup zakwalifikują się do rund finałowych.
Opiekę nad Klubem sprawuje p. Leszek Kozłowski, a trenerem z ramienia Fundacji Polska Debatuje i Klubu Debat UW jest Jakub Szymik. Spotkania Klubu Debat Zamoyskiego odbywają się w środy o godzinie 14:50 w sali 306.

2016 Copyright Statmedi