Home » Spotkania » Badamy poziom stresu

Badamy poziom stresu

Dnia 7 lutego w naszej szkole odbyło się badanie uczniów klas trzecich, przeprowadzone przez doktorantkę Wydziału Psychologii UW. Celem badania jest przygotowanie polskiej wersji kwestionariusza psychologicznego, dotyczącego różnych emocji odczuwanych w związku z byciem w sytuacji stresowej. Wyniki badań mogą być pomocne w kwestiach takich jak stres egzaminacyjny i jego wpływ na wyniki. (Krystyna Goździewska)

2016 Copyright Statmedi