Home » Spotkania » Jesteśmy otwarci na różnice kulturowe

Jesteśmy otwarci na różnice kulturowe

W dniach 28 lutego i 1 marca odbyły się w pięciu klasach pierwszych warsztaty „Colored Glasses”.

Jest to program edukacyjny realizowany w ramach działalności Youth for Understanding. Zajęcia miały na celu promowanie świadomego i aktywnego zaangażowania w tematykę podstawowych wartości społecznych. Warsztaty „Colored Glasses” mają na celu uwrażliwienie młodzieży na ważne kwestie społeczne, takie jak stereotypy i uprzedzenia wobec różnic kulturowych. Chcemy również, aby  młodzi ludzie czuli potrzebę tolerancji i zrozumienia wobec osób odmiennych w zwyczajach i tradycjach.

Głównym elementem warsztatów w naszej szkole była kultura, jej elementy i zależności między nimi zachodzące. Uczestnicy rozmawiali o tym, czym są kultury duże i małe, co się na nie składa i jakim zmianom ulegają z biegiem czasu. Rozmawialiśmy także o tym, jakie powiązania występują pomiędzy poszczególnymi elementami kultury i jak powiązania te wpływają na świadomość kulturową jednostki. W poszukiwaniu relacji między religią, a arcydziełami kultury polskiej uczniowie jednej z klas spontanicznie wyrecytowali Bogurodzicę.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez wolontariuszki YFU. Jest to organizacja non-profit, która wspiera budowę międzykulturowego porozumienia, wzajemnego szacunku i społecznej odpowiedzialności poprzez programy międzynarodowej wymiany dla młodzieży, rodzin i społeczności.

Mamy nadzieję, że poruszona tematyka była dla uczestników interesująca i że zdobyli nowy punkt widzenia na poruszone kwestie. Wszystkich chętnych zapraszamy również do wyjazdu na wymianę. Rekrutacja trwa! Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej yfu.org.pl lub na profilach
społecznościowych YFU Polska na FB i Instagramie.

2016 Copyright Statmedi