Home » Aktualności » „Bądźcie naszą wizytówką w świecie”

„Bądźcie naszą wizytówką w świecie”

28 kwietnia kolejny rocznik Zamoyszczaków zakończył edukację w naszym liceum. Uroczystość odbyła się w auli: młodzież odebrała nagrody za najlepsze wyniki w nauce i inne osiągnięcia, a także świadectwa ukończenia szkoły.

Z przemówienia dyrekcji: „Trzy lata minęły jak jeden dzień, choć wypełnione były wieloma pracowitymi dniami, kartkówkami, sprawdzianami, odpowiedziami. Mam nadzieję, że wypełnione też młodzieńczymi radościami, spotkaniami, zabawami, życiem. Zapewne nie brakowało w nich błędów. Ale to dobrze, bo uczymy się na błędach. Błądzić jest rzeczą ludzką. Błędy prowadzą do sukcesów! Nie należy się błędów wstydzić, trzeba z nich wyciągać wnioski, aby się doskonalić. Ale uwaga: Lepsze – wrogiem dobrego. Gorsze – przyjacielem złego – tak żartobliwie przestrzega Jan Sztaundynger, który przyszedł na świat dokładnie 113 lat temu, 28 kwietnia 1904 roku.

Czy możemy mieć nadzieję, że nauka w Zamoyskim nie poszła w las? To się okaże już wkrótce. W maju, kiedy będziecie zdawali swoje egzaminy maturalne. Potem w czerwcu, kiedy będziecie odbierali wyniki matur. I kiedy będziecie rekrutowali się na wymarzone kierunki studiów wyższych. I jeszcze później, już na uczelniach, w pracy, w życiu. Uczyliście się wszakże nie dla szkoły, lecz dla życia.

Dam Wam za Sztaudyngerem jeszcze jedna radę: Wielu zdaje egzaminy za pomocą mądrej miny. Tak na wszelki wypadek, może się przydać, gdy zabraknie innych narzędzi. Ale dlaczego miałoby zabraknąć? Wszakże kończycie z sukcesem nie bylejaką szkołę, lecz jedno z najlepszych liceów w Warszawie, a nawet w Polsce! Pamiętajcie o tym. Bądźcie naszą wizytówką w świecie, tak jak poprzednie pokolenia Zamoyszczaków. Dołączacie właśnie do zacnego grona absolwentów XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego.”

2016 Copyright Statmedi