Home » Spotkania » Warsztaty samorządowe

Warsztaty samorządowe

Dnia 2 czerwca odbyły się warsztaty samorządowe dla klas I C, D i G.  Są to cykliczne zajęcia edukacyjne, organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.  Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zdobyć wiele ciekawych i przydatnych informacji dotyczących aktywności w szkole, w dzielnicy i w Warszawie.

Na zajęciach były poruszane m.in. takie tematy jak:

  1. Funkcjonowanie Młodzieżowej Rady m.st.Warszawy oraz młodzieżowych rad dzielnic.
  2. Budżet partycypacyjny.
  3. Inicjatywy lokalne.
  4. Konsultacje społeczne.
  5. Program Aktywna Warszawska Młodzież.

Forma warsztatów była na tyle atrakcyjna i ciekawa, że uczniowie chętnie się w nie angażowali. Myślę, że przyniesie to już wkrótce owoce w postaci większego zainteresowania i zaangażowania Zamoyszczaków w sprawy ich „małych ojczyzn”. (Leszek  Kozłowski)

2016 Copyright Statmedi