Home » Aktualności » Kolejne spotkanie z cyklu „Edukacja oknem na świat”

Kolejne spotkanie z cyklu „Edukacja oknem na świat”

On Friday, 8 December 2017, a selected group of students took part in the debate of the international program entitled Education is a Window to the World, which took place at the Faculty of Management, University of Warsaw. After the meeting had started, the participants listened to an engaging lecture given by one of the main organizers and originators of the project – Adam Koniuszewski. He talked about environmental problems, what people have managed to achieve so far in the field of ecology and how to solve problems connected with this topic. Moreover, Mr Koniuszewski discussed new methods of production and how people dealt with challenges so that the world could be a better place for us, as well as for future generations. At the end of the lecture we were given the answers to the questions that bothered us. We also received a task that we will carry out for the next meeting together with another high school. Thanks to these challenges, we are encouraged to change the world and broaden our knowledge about global problems.
Owing to these lectures we are able to cooperate with other high school students and try to change something in our reality. As a generation of youth, we can plant a seed that in the future will produce a crop that we can all admire, and which we can enjoy.

W piątek, 8 grudnia wybrana grupa uczniów ponownie wzięła udział w debacie międzynarodowego programu z cyklu „Edukacja oknem na świat”, która odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Po rozpoczęciu spotkania uczestnicy mogli wysłuchać wciągającego wykładu prowadzonego ponownie przez jednego z głównych organizatorów i pomysłodawców projektu, pana Adama Koniuszewskiego. Opowiadał on o problemach ze środowiskiem: o tym co ludzie zdołali jak dotąd osiągnąć w dziedzinie ekologii, jak rozwiązywali problemy, przystosowywali się do nowych metod pracy i produkcji, jak radzili sobie z wyzwaniami, aby świat mógł być lepszym miejscem dla nich, jak i dla przyszłych pokoleń. Na koniec wykładu dane nam było poznać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Otrzymaliśmy również zadanie, które będziemy realizować do następnego spotkania wspólnie z innym liceum. Dzięki tym wyzwaniom jesteśmy zachęcani do zmieniania świata i poszerzania swojej wiedzy na temat globalnych problemów.
Możemy współpracować z innymi uczniami polskich liceów i spróbować zmienić coś w naszej rzeczywistości. Jako młode pokolenie możemy zasadzić nasiono i mamy nadzieję, że w przyszłości wyda ono plon, który wszyscy będziemy mogli podziwiać i którym będziemy mogli się cieszyć. (Adam Sobiech i Maksym Bończak, klasa II C)

2016 Copyright Statmedi