Home » Aktualności » Kolejny Dzień SGH już za nami

Kolejny Dzień SGH już za nami

Minęło przeszło pół roku, odkąd najmłodsze pokolenie Zamoyszczaków przekroczyło progi naszej szkoły. Śmiało można powiedzieć, że wiedza z poszczególnych przedmiotów już wiele razy zdążyła zostać bardzo dokładnie zweryfikowana. Prawdziwa próba zdolności organizacyjnych klasy I E miała za to miejsce 19 marca. Na ten właśnie poniedziałek zaplanowano Dzień SGH, zorganizowany w Zamoyskim już po raz drugi.

19 marca rozpoczęliśmy wykładem pana Tomasza Rudolfa, który opowiedział o swojej firmie. Wyjaśnił on istotę spółki The Heart oraz rolę znajdowania ciekawych technologii i przekazywania ich korporacjom we współczesnej gospodarce. Jego wykład przyniósł wiele informacji cennych dla każdego przedsiębiorcy. Przede wszystkim – warto stawiać sobie wysoko poprzeczkę i eksperymentować na rynku. Pomysły na innowacje przynosić może codzienne życie w myśl zasady: rozwiąż problem, którego sam doświadczasz. Wykład nauczył nas także, że od pomysłu do realizacji może minąć wiele czasu, dlatego cierpliwość jest kluczem do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Otaczając się odpowiednimi ludźmi, wraz z którymi się uzupełniamy, możemy odnosić sukcesy. Nie można bać się także zasięgnięcia porady mentora, bardziej doświadczonego od nas przedsiębiorcy. Warto inwestować w wiedzę, która, odpowiednio wykorzystana, pozwoli zbudować społeczność ważnych na rynku klientów. Rady te są wynikiem lat doświadczenia naszego gościa, którego historia może być niesamowitą inspiracją dla młodej osoby wiążącej swoją przyszłość z finansami.

Naszym następnym gościem był Tymoteusz Stokarski, który opowiedział o swoim doświadczeniu studiowania za granicą. Jego wykład przybliżył nam poszczególne aspekty zdobywania wykształcenia poza Polską. Okazuje się, że pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników, a ponadto każda uczelnia to inne zasady rekrutacji. Zostaliśmy jednak pocieszeni, gdy usłyszeliśmy, że na zaaklimatyzowanie w nowym miejscu nie potrzeba aż tak dużo czasu, jak mogłoby się wydawać, a jednym z najbardziej pozytywnych aspektów wyjazdu mogą okazać się zawarte znajomości. Inną korzyścią jest poznanie nowej kultury, nabranie pewności siebie w kontaktach z ludźmi czy nauka języka. Należy za to przygotować się na lekcję samodzielności, początkową barierę komunikacyjno-językową oraz nową przestrzeń, w której trzeba nauczyć się poruszać na co dzień. Warto pamiętać o jak najwcześniejszym sprawdzeniu zasad rekrutacji na wybraną uczelnię, oszacowaniu kosztów życia i znalezieniu mieszkania. Jak widać, studiowanie za granicą ma swoje dobre i złe strony, jednak nie ulega wątpliwości, że wyjazd taki może być cennym doświadczeniem.

Trzeci i ostatni wykład poprowadzony został przez panią dr Agnieszkę McCaleb ze Szkoły Głównej Handlowej. Dotyczył on Chin jako potęgi gospodarczej. Państwo Środka to fenomen z punktu widzenia ekonomii ze względu na zastosowane w nim strategie. Od czasu otwarcia się na rynek światowy, Chiny w zawrotnym tempie rozwijają się, coraz więcej pieniędzy przeznaczając na nowoczesne technologie. Postęp ten ma związek z mentalnością Chińczyków, którzy są lojalnymi pracownikami, oddanymi swoim firmom. Obecnie w kraju tym wzrasta udział klasy średniej w społeczeństwie, co tworzy rynek zbytu o dużym potencjale gospodarczym. Państwo Środka okazało się być bardzo ciekawym tematem wykładu, co pobudziło do dyskusji uczestników Dnia SGH. Kontynuacją tych rozważań były krótkie warsztaty poświęcone strategiom marketingowym odpowiednim dla rynku chińskiego, podczas których nasza wiedza została uzupełniona o preferencje społeczeństwa i tradycję kraju.

Ostatnim punktem dnia były zorganizowane w auli gry i quizy. Podzieleni zostaliśmy na cztery grupy, by następnie udać się na stanowiska i po kolei odwiedzać kolejne punkty. Jedną z atrakcji był test wiedzy o SGH. Należało odpowiedzieć na 30 szczegółowych pytań o choćby historię czy budynek uczelni. Innym elementem gry było wypełnienie quizu na temat banknotów i ich zabezpieczeń. Z wiedzy ogólnej można było sprawdzić się grając w państwa-miasta. Równolegle do wszystkich atrakcji, przez cały dzień na I piętrze trwała sprzedaż słodkich przekąsek. Udało nam się zebrać 504 zł. Pieniądze te zostaną przekazane na Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku. W ten sposób zakończyliśmy tegoroczny Dzień SGH, który dał nam lekcję organizacji i pracy w grupie. (Gabriela Bazoberry-Ordonez, klasa I E)

Otrzymaliśmy podziękowanie za pieniądze przekazane Ośrodkowi Preadopcyjnemu w Otwocku.

2016 Copyright Statmedi