Home » chemia » Wakacje z chemią

Wakacje z chemią

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 oraz w czasie wakacji pięcioro uczniów z obecnych klas III C i III D brało udział w programie “Uniwersytet Młodego Chemika” realizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Program ten adresowany jest do młodych entuzjastów chemii, do aktywnych uczestników teoretycznych i doświadczalnych kół chemicznych oraz licealistów pragnących związać swoją przyszłość z tą dziedziną nauki. W ramach tego programu Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaoferował uczniom możliwość wykonania indywidualnych projektów naukowych.
 

Wypowiedzi uczniów na temat realizowanych projektów:

„W pierwszych tygodniach wakacji w ramach Uniwersytetu Młodego Chemika, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczyłam wraz z Maksymem Bończakiem, Markiem Faliszewskim oraz Michałem Krakusem w projekcie będącym kontynuacją pracy magisterskiej. Każdy prowadził oddzielny projekt, a wszystkie były związane z nanocząstkami srebra. Celem było przeprowadzenie reakcji utleniania alkoholi w nowym układzie katalitycznym z wykorzystaniem nanocząstek srebra, ponieważ jest to jeden z ważniejszych procesów w chemii organicznej. Dodatkowo dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji oraz mieliśmy szansę poznać oraz używać przeróżnych urządzeń laboratoryjnych, z którymi nie mamy styczności na co dzień”. (Zuzanna Cieślicka, klasa III D)

„W trakcie trwania projektu pt. „Synteza magnetycznych nanocząstek i badanie ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych” zajmowaliśmy się optymalizacją syntezy superparamagnetycznych nanocząstek na bazie Fe3O4 domieszkowanych holmem, modyfikacją ich powierzchni (stabilizacją w roztworze), a także badaniem ich właściwości metodami spektrofotometrycznymi, termograwimetrycznymi, czy mikroskopowymi. Dokonaliśmy również łączenia nanocząstek z lekiem przeciwnonowtworowym – epirubicyną i zbadaliśmy ich odzdziaływanie z błonami biologicznymi. Można się również pochwalić, że otrzymaliśmy nagrodę najlepszej – zdaniem komisji –  prezentacji, a także najlepszego – zdaniem publiczności – posteru”. (Antoni Lis, klasa III C)

2016 Copyright Statmedi