Home » Aktualności » Warszawski Festiwal Młodzieży już wkrótce!

Warszawski Festiwal Młodzieży już wkrótce!

W ramach „Warszawskiego Festiwalu Młodzieży” zaplanowane zostało ponad 60 bezpłatnych wydarzeń takich jak warsztaty, spotkania, debaty, przeglądy. Festiwal odbędzie się w dniach 6-22 października 2018 r. i obejmie swoim zasięgiem całą Warszawę. Realizowany jest dla młodzieży oraz z jej aktywnym udziałem.

Wydarzenie to ma zapewnić młodym ludziom nie tylko możliwość zdobywania umiejętności i pogłębiania wiedzy, ale również stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i umiejętności oraz spotkań z warszawskimi aktywistami (również młodzieżowymi).

Szczegóły wydarzeń są dostępne na stronie: www.festiwal.wwarszawie.org.pl/.

2016 Copyright Statmedi