Home » Spotkania » „Po owocach i po słowach Was poznają”

„Po owocach i po słowach Was poznają”

W poniedziałek, 15 października podczas uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej najmłodsi Zamoyszczacy złożyli uroczyste ślubowanie. „Dziewczyny i chłopcy, uczcie się! – zwróciła się do pierwszaków pani Dyrektor – Uczcie się, co trzeba cenić, zanim to stracicie, a może wtedy nie stracicie… (…) Za chwilę wypowiecie słowa roty ślubowania. Wypowiedzcie je ze zrozumieniem i świadomością odpowiedzialności za słowa. Bo słowa mają moc stwórczą. Dobre słowo może podać rękę, a złe podstawić nogę. Po owocach i po słowach Was poznają.”

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to także okazja do wręczenia nagród nauczycielom i pracownikom liceum. Jak co roku pokaźna grupa zamoyskiej kadry została nagrodzona za osiagniecia dydaktyczne i pracę na rzecz szkoły. Gratulujemy!

Na zakończenie uroczystości na uczniów klas pierwszych czekała niespodzianka – krótki film pokazujący jak nauczyciele spędzają czas wolny.

2016 Copyright Statmedi