Home » Aktualności » Kiermasz pracy w Zamoyskim

Kiermasz pracy w Zamoyskim

13 listopada roku odbył się kiermasz pracy dla młodzieży, organizowany przez pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. Była możliwość zapoznania się z ofertami pracy dla młodocianych (oferty krótkoterminowe, na weekendy, popołudnia, ferie) oraz materiałami informacyjnymi z zakresu poszukiwania pracy, doradztwa zawodowego i autoprezentacji. Rozdawane były także materiały promocyjne i gadżety. (Krystyna Goździewska)

2016 Copyright Statmedi