Home » Spotkania » Sesja kończąca Rok Zbigniewa Herberta

Sesja kończąca Rok Zbigniewa Herberta

13 grudnia odbyła się sesja naukowa wieńcząca obchody Roku Herbertowskiego w naszej szkole. Udział w niej wzięły klasy humanistyczne z Zamoyskiego oraz uczniowie z LO im. Stefana Banacha. Nasi goście zaprezentowali efekty swej pracy projektowej dotyczącej Herberta pod intrygującym nieco tytułem „Herbert, Spinoza i ja…”. Następnie głos zabrali uczniowie naszego liceum. Zuzanna Siudaj z klasy III G poprzez prezentację multimedialną przybliżyła słuchaczom temat tłumaczeń utworów Herberta na różne języki. Stanisław Mikusek z klasy II G wygłosił referat: „Ja jestem (…) bardziej rzymski niż katolik… – wymiar religijny poezji Zbigniewa Herberta.”

Po przerwie zawitał do nas dr Karol Hryniewicz z ciekawym wykładem dotyczącym bohatera sesji. Interpretacje utworów w wykonaniu naszego gościa, przeplatane słuchaniem nagrań wierszy czytanych przez samego autora, a także wskazanie na ważne w życiu poety osoby i wydarzenia znacznie wzbogaciły wiedzę słuchaczy. Na zakończenie Zamoyska Grupa Teatralna zaprezentowała nam poruszające przedstawienie”Drugi pokój”, dzięki czemu mogliśmy przypomnieć sobie, że w dorobku Herberta są nie tylko wiersze i eseje, ale także dramaty.

Przy okazji sesji zaprezentowane też zostały prace plastyczne, które wykonali uczniowie naszej szkoły. Zadaniem było wykonanie ilustracji do wybranego przez siebie utworu Zbigniewa Herberta.

2016 Copyright Statmedi