Home » Aktualności » Wyróżnił nas Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wyróżnił nas Warszawski Uniwersytet Medyczny

W rankingu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostaliśmy wyróżnieni jako szkoła, której absolwenci najliczniej zasillili szeregi studentów tej uczelni w 2018 r. Wśród pięciu uhonorowanych warszawskich liceów znaleźliśmy się na pierwszym miejscu, otrzymując aż dwa listy gratulacyjne.

2016 Copyright Statmedi