Home » Polecamy » Zostań stypendystą Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zostań stypendystą Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polecamy uwadze ofertę Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, które może być szansą dla wyróżniających się uczniów, chcących podjąć studia na tej uczelni. Możliwości i wsparcie, które gwarantuje Stypendium, tworzą szczególne warunki dla rozwoju osobistego i naukowego młodych ludzi. Poprzez propozycję stypendialną wspierani są uczniowie wyjątkowo uzdolnieni, wykazujący się różnorodnymi talentami, osiągający znaczące wyniki w nauce i/lub prowadzące badania naukowe, bądź też utalentowani artystycznie. Osoby takie będą mogły dołączyć do społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i grona naj­wy­bit­niejszych jej absolwentów.

Więcej informacji na stypendia.uj.edu.pl

2016 Copyright Statmedi