Home » Aktualności » Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący specjalistycznych zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

Termin składania ofert: 15.04.2019 r.

Sposób składania ofert: bezpośrednio do sekretariatu szkoły w dni powszednie w godz. 8-16.

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

  1. Dane oferenta wraz z danymi kontaktowymi.
  2. Grupa docelowa – odbiorcy zajęć.
  3. Opis oferty adekwatny do potrzeb szkoły.
  4. Kosztorys.
  5. CV osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zajęć.

Miejsce realizacji – siedziba szkoły: ul. Smolna 30, Warszawa.

Termin realizacji: konkretne terminy ustalone zostaną indywidualnie, realizacja nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.

Oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową, a informacja o ocenie komisji zostanie przekazana do Urzędu Dzielnicy Śródmieście z prośbą o dofinansowanie zajęć.

 

2016 Copyright Statmedi