Home » Aktualności » “Uczycie się nie dla szkoły, lecz dla życia”

“Uczycie się nie dla szkoły, lecz dla życia”

W poniedziałek, 14 października podczas uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej najmłodsi Zamoyszczacy złożyli uroczyste ślubowanie. “Za chwilę, drogie dziewczęta i drodzy chłopcy – zwróciła się do pierwszaków pani Dyrektor – wypowiecie słowa roty ślubowania. Wczytajcie się w ich sens głęboko, abyście słów tych nie rzucili na wiatr, aby stały się one drogowskazem w Waszym szkolnym i pozaszkolnym życiu. Bo uczycie się nie dla szkoły, lecz dla życia przecież.”

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to także okazja do wręczenia nagród nauczycielom i pracownikom liceum. Jak co roku pokaźna grupa zamoyskiej kadry została nagrodzona za osiągnięcia dydaktyczne i pracę na rzecz szkoły. Nagrodą Burmistrza została też w tym roku uhonorowana nasza pani Dyrektor. Gratulujemy!

Zgodnie z tradycją naszej szkoły Rada Rodziców przyznała też nagrodę najlepszemu maturzyście – w tym roku został nim Antoni Szustakowski, uzyskując ze zdawanych przedmiotów średnią ponad 95%. To naprawdę duży sukces!

Na zakończenie uroczystości na uczniów klas pierwszych czekała niespodzianka – prezentacja zdjęć nauczycieli ze zwierzakami.

2016 Copyright Statmedi