Home » Aktualności » Zajęcia ze Strażą Miejską

Zajęcia ze Strażą Miejską

W dniach 30 i 31 października w naszej szkole odbyły się spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Straży Miejskiej. Spotkania dotyczyły odpowiedzialności prawnej nieletnich. Omówione zostały prawa i obowiązki młodych ludzi oraz skutki nieprzestrzegania zasad, norm i prawa. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

2016 Copyright Statmedi