Home » Aktualności » Zamoyszczacy na Powązkach

Zamoyszczacy na Powązkach

19 listopada klasa I E udała się na wycieczkę na warszawskie Powązki, realizując temat „Cmentarz, jako źródło historyczne”. W tym roku wycieczka ta stała się częścią akcji MEN „Szkoła pamięta”.

Uczestnicy mieli okazję poznać historię cmentarza powązkowskiego, dowiedzieć się o wybitnych postaciach polskiego życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego, ich życiorysach i dokonaniach.

Klasa zapaliła znicze pod ścianą katyńską, a także na grobach absolwentów naszej szkoły: wybitnego historyka prof. Tadeusza Manteuffla, pianisty Witolda Małcużyńskiego, poległego w powstaniu warszawskim Andrzeja Samsonowicza, lotnika Stanisława Wigury.

Uczczona została też pamięć założyciela szkoły gen. Pawła Chrzanowskiego. Na jego grobie zapalono znicze i zaciągnięta została warta pamięci. (Magdalena Szczygielska)

2016 Copyright Statmedi