Home » Aktualności » Zamoyski w najnowszych rankingach

Zamoyski w najnowszych rankingach

W najnowszym rankingu Perspektyw 2020 po raz kolejny otrzymaliśmy tytuł Złotej Szkoły. We wszystkich zestawieniach rankingowych awansowaliśmy:
– w Rankingu Liceów Warszawskich – z miejsca 12 na 10;
– w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących – z miejsca 24 na 17;
– w Rankingu Liceów Ogólnokształcących – z miejsca 35 na 24;
– w Rankingu Liceów Ogólnokształcących w województwie mazowieckim – z miejsca 13 na 11.

Wyniki Rankingu Perspektyw cieszą, ale jeszcze bardziej cieszy pozycja naszej szkoły – 3 miejsce – w zestawieniu najlepszych warszawskich liceów ogólnokształcących, opracowanym na podstawie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (EWD), która mierzy wkład szkoły w wyniki nauczania, czyli pokazuje postępy uczniów w nauce w danej szkole. EWD Zamoyskiego jest wyższe niż EWD większości szkół figurujących w Rankingu Perspektyw nad nami.

Ranking Liceów Warszawskich

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 

Ranking Liceów Ogólnokształcących 

Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie mazowieckim 

Zestawienie najlepszych warszawskich liceów na podstawie EWD

 

 

2016 Copyright Statmedi