Home » Aktualności » Aktualne informacje w związku ze stanem epidemii

Aktualne informacje w związku ze stanem epidemii

Jak funkcjonować w I etapie znoszenia ograniczeń?

Koronawirus – I etap znoszenia ograniczeń

 

Jak prawidłowo korzystać z rękawiczek i maseczek?

Jak prawidłowo nakładać i zdejmować rękawiczki?

Jak prawidłowo nakładać i zdejmować maseczkę?

 

Apel mazowieckiej Policji do Rodziców i Uczniów

Apel Mazowieckiej Policji

 

Apel Inspektora Sanitarnego do Rodziców

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej apelem Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

Apel Inspektora Sanitarnego

 

Akcja “Prosty gest ma znaczenie”

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego miasto ruszyło z akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.

Kampania opiera się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu – osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową.

Zapytaj sąsiada – seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia.

 

Film instruktażowy o myciu rąk:

https://www.youtube.com/watch?v=7b_uCbOueYg

Dlaczego właśnie tak należy myć ręce:

https://youtu.be/4O0zkBQTgvI

 

Przydatne materiały o koronawirusie

 

Informacja o Stacjach Epidemiologiczno-Sanitarnych

1) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa

telefon: (22) 620 90 01 do 06
sekretariat@wsse.waw.pl
adres strony : http://wsse.waw.pl/

2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie

ul. Kochanowskiego 21 , 01-864 Warszawa
telefon: (22) 310-79-00
kancelaria@pssewawa.pl

adres strony : https://pssewawa.pl/

 

Najnowsze ustalenia w związku z zaleceniami Ministerstwa zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysem: 

1. Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinny niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2. Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów, przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:
– codziennie mierzyć temperaturę ciała
– zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych  (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

3. W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

4. Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

5. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni powróciłeś z regionów/państw, o których mowa wyżej, dostarcz do sekretariatu szkoły dane zwierające imię, nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania.

6. Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

7. Przy wejściu do szkoły umieszczony został środek antyseptyczny do mycia rąk, z którego należy obowiązkowo korzystać, wchodząc do budynku.

7. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:
– Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
– Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

2016 Copyright Statmedi