Home » Aktualności » Powitaliśmy pierwszaki w murach na Smolnej

Powitaliśmy pierwszaki w murach na Smolnej

1 września progi naszego liceum przekroczyli uczniowie sześciu klas pierwszych. “Witam ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę i umiejętności, aby potem dzielić się nimi ze światem – mówiła pani dyrektor w powitalnym przemówieniu. – Witam tych, którzy chcą twórczo błądzić, tych, którzy chcą trudności pokonywać, nie omijać, tych, którzy chcą przezwyciężać słabości, a nie udawać, że ich nie mają; witam spragnionych prawdy, szukających piękna, wybierających dobro. (…) Dołączacie do zacnego grona Zamoyszczaków, wśród których byli późniejsi naukowcy, artyści, sportowcy, żołnierze. Oby wasz pobyt w szkole przy Smolnej przebiegał pomyślnie, w zdrowiu, obyście poznali tu nowych, prawdziwych przyjaciół, obyście nauczyli się nie tylko tego, co pozwoli wam po czterech latach zdać wspaniale maturę, ale także wszystkiego, co pomoże wam sensownie żyć.” Po uroczystym rozpoczęciu roku w auli uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, by poznać pierwsze tajniki zamoyskiego życia.

Uczniowie klas drugich i trzecich rozpoczęli rok szkolny 2020/2021 na spotkaniach on line ze swymi wychowawcami.

2 września o 8.05 rozpoczynamy szkolną codzienność. Wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły życzymy dobrego i zdrowego roku szkolnego.

2016 Copyright Statmedi