Home » Polecamy » Akademia Młodego Dziennikarza

Akademia Młodego Dziennikarza

Wzorem lat ubiegłych Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy Polis zaprasza do udziału w warsztatach dziennikarskich online „Akademia Młodego Dziennikarza”. Odbędą się one w terminie: 1 października – 17 grudnia 2020 r. (cotygodniowe spotkania online w czwartki w godz. 17.00-20.00 oraz trzy spotkania online z doświadczonymi dziennikarzami).

Projekt skierowany jest do uczniów liceów w wieku 14-19 lat zaangażowanych w działalność gazetek szkolnych lub planujących związać swoje życie z zawodem dziennikarza.

Temat przewodni tegorocznych warsztatów brzmi “Online” i jest związany z kwestią cyfryzacji i przejściem świata do nowej rzeczywistości online.

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z podstawowymi gatunkami dziennikarskimi, nowoczesnymi mediami, a także rozwinąć swój warsztat dziennikarski. Pracować będziemy metodą redakcji edukacyjnej – tak samo jak cel (wydanie jak najlepszego numeru) ważny dla nas będzie rozwój każdego uczestnika i uczestniczki. Po wstępnych warsztatach utworzą oni redakcję – podzielą się zadaniami i rolami. Akademia daje szansę poszerzenia umiejętności obserwacji rzeczywistości w poszukiwaniu tematów, pisania opartego o bohaterów/bohaterki i źródła i weryfikacji tych ostatnich, redagowania, pracy na deadline, współpracy. Po ukończeniu Akademii uczestnicy otrzymają certyfikaty „Akademii Młodego Dziennikarza” poświadczające udział w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
https://forms.gle/ZAK6u3izkqmaCCSG6

Termin zgłoszeń: 21.09.2020 r.

2016 Copyright Statmedi