Home » Polecamy » Olimpiada Wiedzy o Mediach

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Trwa rejestracja uczestników Olimpiady Wiedzy o Mediach – ogólnopolskiego konkursu dla młodych medioznawców, którzy myślą o podjęciu studiów dziennikarskich. W tym roku odbywa się jej VII edycja. Podobnie jak w poprzednich latach przedmiotem rywalizacji są gwarantowane miejsca na studiach dziennikarskich na – na Uniwersytecie Warszawskim czy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, w których edukacja kończy się egzaminem maturalnym, mogą się rejestrować poprzez formularz umieszczony na stronie: https://owm.edu.pl/. Znajduje się tam także regulamin zawodów oraz opis poszczególnych etapów.

Po rejestracji (do 15.10.2020 r.) zgłoszeni uczestnicy mają czas na wykonanie i przesłanie pracy (do 13.11.2020 r.).

Tematy na I etap Olimpiady

  • Język medialny jako kategoria opisu świata i tworzenia świata
  • Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1989 r.
  • Wiedza o mediach jako składowa kompetencji młodego pokolenia Polaków
  • Inforozrywka – nobilituje czy degraduje dziennikarza?
  • Czy dziennikarstwo prasowe ma szanse przetrwać? Miejsce prasy w dobie Internetu.

Więcej informacji na stronie Olimpiady Wiedzy o Mediach https://owm.edu.pl/.

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą studiów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – organizatora etapu wojewódzkiego Olimpiady.

2016 Copyright Statmedi