Home » Aktualności » „Uczycie się nie dla szkoły, lecz dla życia”

„Uczycie się nie dla szkoły, lecz dla życia”

14 października podczas uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej najmłodsi Zamoyszczacy złożyli uroczyste ślubowanie. “Za chwilę, drogie dziewczęta i drodzy chłopcy – zwróciła się do pierwszaków pani Dyrektor – wypowiecie słowa roty ślubowania. Wczytajcie się w ich sens głęboko, abyście słów tych nie rzucili na wiatr, aby stały się one drogowskazem w Waszym szkolnym i pozaszkolnym życiu. Bo uczycie się nie dla szkoły, lecz dla życia przecież.” W tym roku ze względów bezpieczeństwa sanitarnego przy sztandarze zgromadzili się tylko przedstawiciele klas pierwszych, a pozostali uczniowie składali ślubowanie w salach lekcyjnych, oglądając uroczystość transmitowaną z auli.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to także okazja do wręczenia nagród nauczycielom i pracownikom liceum. Jak co roku pokaźna grupa zamoyskiej kadry została nagrodzona za osiągnięcia dydaktyczne i pracę na rzecz szkoły. Gratulujemy!

Zgodnie z tradycją naszej szkoły Rada Rodziców przyznała też nagrodę najlepszemu maturzyście – w tym roku został nim Mikołaj Karbowniczek, uzyskując ze zdawanych przedmiotów średnią ponad 96%. To naprawdę duży sukces!

Z okazji ślubowania na uczniów jak co roku czekała niespodzianka. Tym razem jest to quiz polegający na rozpoznaniu nauczycieli i pracowników szkoły na zdjęciach z dzieciństwa.

2016 Copyright Statmedi