Home » Aktualności » Zdalne obserwacje meteo

Zdalne obserwacje meteo

Przedstawiamy wybrane materiały graficzne, które powstały podczas domowych obserwacji meteorologicznych prowadzonych przez uczniów klas pierwszych w trakcie trwania nauczania zdalnego. (Agata Siennicka)

Domowe obserwacje meteorologiczne

2016 Copyright Statmedi