Home » Aktualności » Ciekawie o Podlasiu

Ciekawie o Podlasiu

Tworząc atrakcyjną ofertę edukacyjną, ale też rozbudzając wśród naszej młodzieży ciekawość świata i Polski, zapraszamy ciekawych ludzi. Ich pasja, szerokie doświadczenie i sposób bycia otwiera nam nowe okno na świat. Tym razem naszym gościem była dr Alina Awramiuk-Godun, pracownik naukowy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprezentowała nam wykład „Mniejszości kulturowe Polski”. Zawarte w nim informacje teoretyczne oraz wyniki badań i obserwacji stały się źródłem nowego spojrzenia na mniejszości kulturowe w Polsce, szczególnie na Podlasiu. (Agata Siennicka)

2016 Copyright Statmedi