Home » Aktualności » Wykład w ramach współpracy z SGH

Wykład w ramach współpracy z SGH

20 kwietnia klasa III E uczestniczyła w wykładzie, który zakończył kilkuletnią współpracę w ramach projektu „Klasa Akademicka”. Poruszana problematyka przybliżyła nam funkcjonowanie rynku międzynarodowego, rozprzestrzenianie się BIZ na świecie, a także wyjaśniła zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce, determinowane pandemią COVID-19.

W trakcie wykładu podsumowaliśmy naszą współpracę od 2016 roku, wspominając różne aktywności i ich wartość dodaną w rozszerzaniu geografii i upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej. 

Jednym z efektów powyższej współpracy jest liczna grupa absolwentów naszego liceum w szeregach studenckich SGH: w 2019 r. – 27 osób, w 2020 r. – 18 osób. (Agata Siennicka-Olzacka)

 

2016 Copyright Statmedi