Home » Aktualności » Wyniki konkursu „Dzień humanistyki”

Wyniki konkursu „Dzień humanistyki”

Komisja konkursowa w składzie: Bogumiła Kozyra – przewodnicząca, Piotr Klimski, Przemysław Poniatowski i Jan Olenowicz – członkowie, postanowiła nagrodzić za walory merytoryczne prace: 

Marii Pytlak, Osobowość humanistyczna – analiza na podstawie wybranej (wybranych) biografii,

Franciszka Krzemieniewskiego, Kardynał Stefan Wyszyński – kapłan, patriota, Prymas Tysiąclecia,

Hanny Wójcickiej, Humanistyka jako klucz do przyszłości. Zaprezentuj rolę dyscyplin humanistycznych w kształtowaniu nowoczesnego świata.  

 

Za walory techniczne wyróżniono prezentacje:

Kacpra Pietnoczki, Kardynał Stefan Wyszyński – kapłan, patriota, Prymas Tysiąclecia,

Krzysztofa Nowackiego, Osobowość humanistyczna – analiza na podstawie wybranej (wybranych) biografii,

Oliwiera Biernackiego, O Norwidzie w dwusetną rocznicę urodzin poety,

Anny Marciniak, Kardynał Stefan Wyszyński – kapłan, patriota, Prymas Tysiąclecia,

Marcelego Mokrogulskiego,  O Norwidzie w dwusetną rocznicę urodzin poety,

Antoniego Leńczuka, Kardynał Stefan Wyszyński – kapłan, patriota, Prymas Tysiąclecia.

2016 Copyright Statmedi