Home » Aktualności » Informacja Komisji Rekrutacyjnej

Informacja Komisji Rekrutacyjnej

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych zostaną wywieszone w budynku szkoły 22 lipca o godz. 12:00.

 

Informacja o wymaganych dokumentach dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do XVIII Liceum Ogólnokształcącego

W dniach od 23 do 30 lipca kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do szkoły składają:

  • oryginały dokumentów – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kwestionariusz – dane osobowe ucznia (do pobrania poniżej)
  • oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki (do pobrania poniżej),
  • formularz wyboru drugiego języka nowożytnego (do pobrania poniżej),
  • 2 zdjęcia o wymiarach 30 x 40 mm podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której kandydat został zakwalifikowany (prosimy o przycięcie zdjęcia do podanych wymiarów),
  • kartę zdrowia (jeśli kandydat taką posiada).

Komisja rekrutacyjna pracuje w godz. 9:00 – 14:00 (30 lipca – do godz. 15:00)

 

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz – dane osobowe kandydata

Oświadczenie woli

Formularz wyboru języka – klasy AF i CD

Formularz wyboru języka – klasy B i E

2016 Copyright Statmedi