Home » Aktualności » Witajcie, nowi Zamoyszczacy!

Witajcie, nowi Zamoyszczacy!

14 października, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Do grona Zamoyszczaków oficjalnie dołaczyła niemal dwustuosobowa grupa młodzieży. W murach auli, jak co roku, w obecności dyrekcji i grona pedagogicznego zabrzmiały piękne słowa ślubowania:
„My, uczniowie klas pierwszych XVIII Liceum imienia Jana Zamoyskiego w Warszawie,
ślubujemy
wypełniać rzetelnie swój obywatelski obowiązek nauki i pracy
dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubujemy
wierność najlepszym tradycjom narodu
idei patriotyzmu i humanizmu.
Przyrzekamy
przestrzegać zasad tolerancji w stosunkach międzyludzkich
zgodnie z ideałami wychowawczymi i tradycją naszej
szkoły.”

Najmłodsi Zamoyszczacy, życzymy Wam, by lata spędzone w murach Zamoya pozwoliły Wam zdobyć wiedzę i zyskać nowe umiejętności, ale też nawiązać przyjaźnie i rozwinąć zainteresowania.

2016 Copyright Statmedi