Home » Aktualności » Projekt „Queen Hedvig Scholarship” dla wybitnych uczniów szkół średnich

Projekt „Queen Hedvig Scholarship” dla wybitnych uczniów szkół średnich

Głównym organizatorem projektu „Queen Hedvig Scholarship” jest Queen Hedvig Academy, a organizatorami wspomagającymi są Fundacja im. Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Szkoły Nowoczesnej przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie oraz Grupa Legalia Kancelaria Prawnicza Szczepanik. 

Nasza Szkoła jest  jedną z 7 szkół warszawskich i jedną z 33 szkół z całej Polski, którą organizatorzy zaprosili do współpracy przy realizacji Programu, a uczniów Szkoły do przystąpienia do rekrutacji. Uczniowie liceum Zamoyskiego mogą przystąpić  do rekrutacji do Programu na zasadach określonych w Regulaminie.

https://drive.google.com/file/d/1kpVXKG8tDhhnzJyVwk76Wt4a6UsIGvFE/view?usp=sharing

Queen Hedvig Academy posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu programów edukacyjnych we współpracy z kadrą takich ośrodków jak: MIT, Harvard Business School, Stanford Research Institute, IESE Business School. 

„Queen Hedvig Scholarship” jest projektem skierowanym do uczniów szkół średnich. Projekt ten polega na przyznaniu uczniom stypendiów w formie tygodniowego wyjazdu do Doliny Krzemowej w USA. W roku 2022 wyjazd do Doliny Krzemowej odbędzie się w terminie 24 września – 2 października. Podczas wyjazdu stypendyści będą mieli okazję zwiedzić znany na całym świecie Uniwersytet Stanforda, Sri International, a także wybrane korporacje z USA (np. Microsoft, LinkedIn, Facebook). Celem uczniów biorących udział w wyjeździe stypendialnym jest zdobycie unikalnego doświadczenia poprzez odwiedzenie szeregu instytucji i firm amerykańskich oraz poznanie możliwości rozwoju swoich umiejętności w przyszłości, a także zapoznanie się z kulturą amerykańskich studentów. 

Stypendyści będą wybierani w drodze konkursu, w którym będą mogli uzasadnić przyznanie im stypendium oraz przedstawić, jak ten wyjazd może pomóc im w osiągnięciu w przyszłości swoich planów naukowych oraz zawodowych. Projekt finansowany będzie z wkładu organizatorów oraz ze wsparcia zewnętrznych sponsorów. To wsparcie w projekcie stypendialnym pozwoli pokryć wszystkie koszty związane z tygodniowym pobytem w Stanach Zjednoczonych.

Uczniowie zainteresowani przystąpieniem do Programu mają za zadanie złożyć do Dyrekcji szkoły list motywacyjny i esej w wersji papierowej do 6 maja 2022 r.

W liście motywacyjnym sporządzonym w języku polskim, uczeń ma uzasadnić m.in. chęć wzięcia udziału w Programie, opisać swoje motywacje i korzyści dla realizacji swoich planów naukowych i zawodowych oraz przedstawić swoją aktywność w życiu społecznym, szkole oraz wybitne osiągnięcia w nauce. Esej uczeń sporządza w języku angielskim nt. wzoru, idola naukowego, bohatera, przy czym esej może składać się maksymalnie z 1.384 (tysiąca trzystu osiemdziesięciu czterech) wyrazów. Wraz z pracą konkursową uczeń składa informację nt. projektów społecznych, charytatywnych, w jakich brał udział oraz zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych.

https://drive.google.com/file/d/1SxjQINqRc_OtHe-HbUg7ZrEXj3_VhCky/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nTvij7kCzeXJ3wjy8OFWcJqExPyOWnpb/view?usp=sharing

Szkoła w I etapie wskazuje 5 (pięciu) kandydatów do Stypendium, przy czym liczba wskazanych kandydatów nie może być mniejsza niż 5. Etap I będzie odbywał się w Szkole Wyboru. Dyrektor powołuje Komisję konkursową składającą się od 3 do 5 członków, która będzie oceniać Uczniów zgodnie z § 14 Regulaminu. Szkoła Wyboru przekazuje Radzie Stypendialnej mailowo zgłoszenia pięciu wybranych uczniów.

Etap II odbędzie się na podobnych zasadach jak w programie „Dragons’ Den” i będzie transmitowany online. Śledzić go będą mogli wszyscy zainteresowani i głosować na swoich faworytów do Stypendium.

2016 Copyright Statmedi